Monet artistit ja yhtyeet tekevät itse esittämänsä kappaleet, mutta usein käytetään myös muiden kirjoittamia teoksia. Sanoittajaksi kutsutaan henkilöä, joka kirjoittaa valmiit tekstit lauluihin. Sanoitus voidaan tehdä yhdessä sävellyksen kanssa, erikseen itsenäisenä tekstinä johon myöhemmin lisätään sävel, tai valmiiseen sävellykseen.

Sanoittajan työ on luovaa, kuten säveltäjien ja muusikoidenkin. Sanoittaessa teksti pitää myös saada muotoon, joka toimii laulettuna, eikä pelkästään tekstinä. Sanoittajaksi päädytään erilaisia reittejä pitkin, oleellista on sanojen ja kirjoittamisen hallinta, sekä kiinnostus musiikkiin ja kirjoittamiseen. Työ voi olla toisinaan turhauttavaakin, koska omista teksteistä ei välttämättä julkaisuun asti päädy kuin murto-osa.

Työajat ovat hyvin joustavat, varsinkin jos sanoittaja työskentelee yksin. Töitä pitää kuitenkin tehdä paljon, eikä vapaa-aikaa välttämättä juurikaan jää. Toisaalta osa työstä on ideoiden keräämistä, jota voi tehdä koko ajan eläessään normaalia elämää. Ideoita voi laittaa muistiin vaikka kahvilan pöydässä tai linja-autossa istuessa. Varsinaisen tekstin kirjoittamiseen ei aina kulu paljoakaan aikaa, riippuen tietysti henkilön työtavoista. Oman osansa työstä vie myös tekstien tarjoaminen eri tahoille.

Sanoittajan tulot muodostuvat pääasiassa tekijänoikeuskorvauksista, eli julkaisun myynneistä ja julkisista esittämisistä esimerkiksi radioissa. Menestyäkseen sanoittajana onkin kannattavaa verkostoitua säveltäjien ja muiden musiikkialan ihmisten kanssa, jotta saisi mahdollisimman paljon omaa työtään esille.


Categorised in: Musiikki työnä