Säveltäjiksi kutsutaan niitä henkilöitä, jotka luovat musiikkia itsensä tai muiden esitettäväksi. He saattavat työskennellä itsenäisesti tai yhteistyössä sanoittajan kanssa. Toisinaan sama henkilö voi tehdä sävellyksiä ja sanoituksia. Säveltäjän työ on yhteiskunnassa hyvin arvostettua, mutta siinä ei ole helppoa päästä huipulle.

Säveltäjän on luonnollisesti oltava luova ja musikaalinen. Lisäksi säveltäjänä työskentelevän on osattava soittaa jotain instrumenttia, useimmiten piano toimii sävellyksen apuvälineenä. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, ideat ei aina ilmesty helpolla, joskus pitää vaan väkisin tehdä ja kokeilla. Säveltämiseen on olemassa koulutusta, mutta työssä voi toimia myös itseoppineena. Yleensä säveltäjät ovat kuitenkin harrastaneet ja opiskelleen musiikkia lapsesta saakka.

Nykyään myös tietotekniikan hallinnasta on huomattavaa hyötyä. Nuotit on helpompi kirjoittaa tietokoneelle, jolloin niitä myös pystyy helpommin muokkaamaan ideoiden muuttuessa. Tietokoneohjelmien avulla voi kuunnella, miltä teos kuulostaisi soitettuna, joten säveltäjä voi hioa teosta jo ennen kuin yksikään soittaja on nuotteja nähnyt.

Työtavat ovat säveltäjillä yksilöllisiä, oleellista on että tuotos saadaan sellaiseen muotoon, että se pystytään soittamaan. Varsinkin populaarimusiikissa työtä voidaan tehdä hyvinkin monin tavoin, sekä yhteistyössä muiden kanssa. Sävellyksiä voi tehdä oma-aloitteisesti ja tarjota muille esitettäväksi, tilaustyönä esimerkiksi kuoroille, tai itselle esitettäväksi.

Usein säveltäjät tekevät muita töitä sävellystyön ohessa, tai toisinpäin. He voivat toimia esimerkiksi musiikinopettajina tai muusikoina, tai jopa kokonaan eri alalla. Säveltäjien tulot koostuvat lähinnä tekijänoikeuskorvauksista, tilauspalkkioista ja apurahoista, joten toinen työ tuo taloudellista varmuutta.


Categorised in: Musiikki työnä