Musiikkiterapia on hoitomuoto, jossa käytetään musiikkia välineenä tukemaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Menetelminä voidaan käyttää laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua, improvisaatiota, oikeastaan kaikkea musiikkiin liittyvää tekemistä. Terapeutin kokemus ja osaaminen, sekä asiakkaan tarpeet ja toiveet vaikuttavat siihen, miten terapia käytännössä toteutetaan.

Musiikkiterapiaa käytetään muun muassa psykiatrian, kommunikaatio-ongelmien, sekä neurologisten ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa. Asiakkaat voivat olla kaikenikäisiä, mutta lasten ja nuorten osuus on ollut suurin. Musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, pääasiallisena hoitomuotona tai jonkun muun hoidon tukena, lyhyenä kriisiterapiana tai pidempiaikaisena hoitomuotona, joka kestää yleensä 2-4 vuotta.

Työssä musiikkiterapeuttina täytyy luonnollisesti olla kiinnostusta musiikkiin ja ihmisiin. Monipuolinen musiikintuntemus, laulu- ja/tai soittotaito, sekä musiikillisten valmiuksien joustava hallinta on tärkeää, samoin hyvät vuorovaikutustaidot ja empatiakyky. Oma persoona on tärkeä työväline, kuitenkin työtä tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kuten usein ihmisten kanssa työskenneltäessä, pitkäjänteisyys on hyödyllinen piirre.

Musiikkiterapeuttina toimiminen vaatii koulutuksen suorittamista. Pohjalla on yleensä hoito-, kasvatus-, tai musiikkialan koulutus, jonka jälkeen voi hakea musiikkiterapian opintoihin ammattikorkeakouluun. Työssä menestyminen edellyttää myös jatkuvaa uuden oppimista, koska uudet tutkimukset lisäävät tietoa tälläkin alalla.

Palkkaus virkasuhteessa muodostuu työehtosopimusten mukaisesta perusosasta ja henkilökohtaisista lisistä. Itsenäisenä yrittäjänä voi määritellä omat palkkionsa itse, tällöin palkan muodostaa asiakkaiden käyntimaksut ja mahdolliset sopimuspalkkiot.


Categorised in: Musiikki työnä