Journalistin työnä on yleensä kirjoittaminen, musiikkijournalistin työnä on kirjoittaa musiikista. Työhön voi sisältyä esimerkiksi levyarvosteluja, haastatteluja, henkilökuvia, sekä keikka- ja kiertueraportteja. Musiikkijournalisti voi tehdä kirjallisen työn lisäksi myös juttuja televisioon tai radioon. Työ journalistina ei Suomessa vaadi välttämättä koulutusta, mutta esimerkiksi toimittajatyön tai viestinnän opinnoista voi olla etua.

Journalistit, eli toimittajat, työskentelevät eri lehtien tai muiden medioiden palveluksessa, kirjoittaen kaikenlaisia artikkeleita ajankohtaisuuden tai muun tarpeen mukaan. Isoimmissa julkaisuissa eri toimittajat usein keskittyvät eri aiheisiin, kuten musiikkiin, kulttuuriin, tai uutisiin. Myös jotkut julkaisut keskittyvät pelkästään musiikkiin tai kulttuuriin, joten musiikkijournalistiksi haluavan kannattaa pyrkiä sellaiseen. Freelance-toimittajat työskentelevät vapaasti niiden juttujen parissa, joita haluavat itse tehdä. Freelancereilla työtilanne voi toisinaan olla epävakaa.

Levyarvostelut

Kun artistit ja bändit julkaisevat uutta musiikkia, yleensä joku myös arvostelee uuden musiikin. Arvosteluita voidaan julkaista internetissä tai printtilehdessä. Yleensä musiikkiaiheisissa lehdissä löytyy arvosteluille oma osastonsa. Arvostelussa tulisi olla mahdollisimman objektiivinen ja pitää omat henkilökohtaiset mieltymyksensä poissa tekstistä.

Haastattelut

Haastatteluissa toimittaja kyselee haastattelun kohteelta erilaisia kysymyksiä ja kirjoittaa jutun vastausten ja niistä syntyneen keskustelun pohjalta. Usein artisteja haastatellaan juuri uuden musiikin ilmestymisen aikoihin ja silloin on luontevaa keskustella uudesta materiaalista ja sen synnystä. Haastatteluja voidaan tehdä kasvotusten, puhelimessa, tai vaikka sähköpostitse. Kasvotusten tavatessa on helpoin saada aikaan keskustelua, kun taas sähköpostiviesteissä haastateltavalla on enemmän aikaa miettiä vastauksiaan.

Henkilökuvat

Henkilökuvissa keskitytään yhteen henkilöön ja häneen liittyviin asioihin. Tällaiset artikkelit ovat syväluotaavampia kuin pinnalliset haastattelut ja henkilöstä riippuen voidaan päästä keskustelemaan hyvinkin henkilökohtaisista asioista. Monet muusikot eivät halua kertoa yksityiselämästään liian paljastavia asioita, mutta mielenkiintoisia aiheita ovat esimerkiksi henkilön arvomaailma, inspiraation lähteet, tai tyyli tehdä musiikkia.

Keikkaraportit

Toisinaan bändit tai artistit voivat ottaa journalistin mukaan kiertueelle hetkeksi ja näyttää palasen kiertue-elämästä, jota suurin osa ihmisistä ei ikinä pääse kokemaan. Keikkabusseissa on hyvin intiimi tunnelma ja kaikenlaiset keskustelut ovat mahdollisia. Joskus toimittaja voi myös kertoa yhdestä keikasta ja sen perusteella bändin toiminnasta esiintymistilanteessa.

Toimittajille on neuvoteltu työehtosopimuksessa vähimmäispalkka, jonka päälle voi saada lisiä esimerkiksi ilta- ja yötyön osalta. Freelancereita sopimus ei koske, vaan he neuvottelevat oman palkkansa toimeksiantajan kanssa.


Categorised in: Musiikki työnä